English

I like to play.

Do I like to play?

I don’t like play

She works at school.

Does she work at school?

She don’t work at school.

They write letters.

Do they write letters?

They don’t write letters.

He loves his family very much.

Does he loves his family very much.

He don’t loves his family very much.

You dance well.

Do you dance well.

You don’t dance well.

Մայրենի

Վերնագրիր երկրորդ հատվածը: 

Ջիմի

Տեքստից դուրս գրիր 5 բառ, որոնք կպատասխանեն «ի՞նչ կամ ինչե՞ր» հարցին: -Աթոռ, ծամոն, աղբարկղ, դասեր,խաղեր։

Տեքստից դուրս գրիր Ջիմի ուսուցչուհուն նկարագրող հատվածը: -Առաջին դասարանի ուսուցչուհի միսս Բիննին բոլորովին չարացած պառավ մի լեդի էր:

Դպրոցում ի՞նչն էր ամենից շատ Ջիմին դուր եկել, ըստ քեզ ինչո՞ւ:- Իմ կարծիքով Ջիմին դուր էր եկել նրան ծամոն։ Որովհետև նա անընդհտ այն ծամում էր։

4-5 նախադասությամբ գրիր, թե ինչն է ուրախացնում և ինչն է տխրեցնում քեզ դպրոցում, աշխատանքդ վերնագրիր, տեղադրիր բլոգում՝ որպես առանձին նյութ: 

Բանավոր աշխատանք՝ պատմվածքը պատմիր տնտեսուհու անունից, Ջիմիի անունից։

Ինչ է ինձ տխրացնում/ուրախացնում դպրոցում

Ինձ ուրախացնում էն երբ դասամիջոցներ են սկսվում և երբ իմ սիրած ընկերները և ուսուչուհիմերը իմ կողքնեն։

Ինձ տխրեցնում է երբ իմ ոչ սիրած դասերը սկսվում են և երբ ինձ նեղացնում են։

08.10.2020

 1. Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից:

16 +(18 +5)=(16+5)+18=39

(16 +18)+5=(18+5)+16=39

47 +(19+10)=76

(44 +6)+4 =54

16+42+84=142

2. Մաթեմատիկական խմբակում կա 4 երկրորդ դասարանի աշակերտ, 3 երրորդ դասարանի աշակերտ և 7 չորրորդ դասարանի աշակերտ:

Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա մաթեմատիկական խմբակում:-14

3. Համեմատիր.

5 կմ 600 մ  >4 կմ 700 մ

9 կգ 625 գ >8 կգ 495 գ

90 տ 10 ց > 91 տ

4.Աստղանիշերը փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով.

806,   815,   905

58065,   58195,  59819

English

I play-ես խաղում եմ

You, we, they-work

Բայց․՝

He, she it-works— նա աշխատում է

հարցակ-Interogative

DO(You, I, we, they )work?

DOES(He, she, it)

You we they I do not/I don’t work

He, she, it-does not / doesn’t work

Usually-սովորաբար always-միշտ

Often-հաճախ

seldom-հազվադեպ

sometimes-երբեմն

The children play in the garden.

Do the children play in the garden?

The child8en don’t play in the garden

An sing well

Ann sings well

Does Ann sings well?

Ann doesn’t sing well?

The dog barks

Does the dog bark?

The dog doesn’t bark

Արաջին օրը դպրոցում․Առաջադրանքներ. II

Ովքե՞ր Ջիմին դուր եկան- Հաննա Վինտեր, Էռնըստ Հասկին

Քանի՞ սովորող կար դասարանում։ Թվարկիր նրանց անունները և գրի՛ր թե քանի հոգի էն նրանք-Չարլզ, Օլվին, Էրնըստ, Նորման, Ջիմի, Բետտի, Հաննա, Ջուլիետ, Վիոլա, Պոլլի : 10 հոգի

Քանի՞ աղջիկ կա դասարանում։ Թվարկիր նրանց անունները և գրի՛ր թե քանի հոգի էն նրանք-Բետտի, Հաննա, Ջուլիետ, Վիոլա, Պոլլի։ 5 հոգի

Քանի՞ տղա կա դասարանում։Թվարկիր նրանց անունները և գրի՛ր թե քանի հոգի էն նրանք-Չարլզ, Օլվին, Էրնըստ, Նորման, Ջիմի։ 5 հոգի

07.10.2020

 1. Համեմատիր հետևյալ թվերը: Տեղադրիր >, < կամ = նշաններից մեկը:

7756    < 8865

78455  <  78465

4256    <  4325

10101<    11010

5648   <   7423

12755   <  12865

2. Գտիր հետևյալ թվերից ամենափոքրն ու ամենամեծը՝ 67715,  67716,  67717,  67714:Թվերը դասավորիր աճման կարգով:

Մեծ

67717

Փոքր

67714

3. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

288<295

5712<57882

7235>71243

Մայրենի

1.Լրացրու բաց թողնված տառերը: 

Հայաստանի ամենաբարձր լեռը Արագածն է: Նա քառագագաթ է: Լեռն
Արագած է կոչվել Արա թագավորի անունով: Արագածի կատարը
մշտապես ծածկված է ձյունով: Սակայն ստորոտում տարվա բոլոր
եղանակներն իրենց «հանդերձանքով» են հայտնվում: Արագածի
լանջերից բխում են սառնորակ աղբյուրներ:

2.Գրիր հոմանիշները՝ 

թագավոր-արքա
անթերի-կատարյալ
ճամփա-ճանապարհ
քարանձավ-քարայր
տերև-սաղարթ

3․ Բացատրիր հետևյալ բառերը՝

քառագագաթ-չորս գագաթ ունեցող սար
ամենաբարձր- շատ բարձր
անդադար-արանձ դադարի
ճամփորդ-որևե մի տարացքով անցնող
առաջնորդ- ղեկավարող

4Համացանցից Արագածի մասին հայթայթի՛ր  հետաքրքիր տեղեկություններ և երեքից-չորս նախադասությամբ մի փոքր տեղեկություն գրավոր պատմիր։

Արագածը վաղ անցյալում եղել է աշխարհի խոշորագույն հրաբուխներից մեկը։ Ունի 400 մ խորությամբ և 3 կմ տրամագծով հսկա խառնարան, որի քայքայված պատերի մնացորդները կազմում են լեռան չորս կատարները։ Խառնարանը հարավարևելյան կողմից բաց է և կապվում է շրջապատին գետակների ու ջրվեժների միջոցով։ Կատարները դասավորված են կիսաշրջանաձև և կազմում են 270 աստիճանի աղեղ։ Ամենաբարձրը հյուսիսային կատարն է (4090.1 մետր)։ Արևմտյան գագաթն ունի 3995.3 մետր, արևելյանը՝ 3908.2 մ, իսկ հարավայինը՝ 3887,8 մ բարձրություն։ Խառնարանը ջրահավաք մեծ ավազան է։ Այստեղից է սկիզբ առնում Քասախի վտակ Գեղարոտ գետը։

Արագածի հավերժական ձյունե ծածկույթը մոտ 6 կմ² է։ Լեռն ունի մի քանի փոքր սառցադաշտեր, որոնցից ամենամեծը (1,5 կմ մակերեսով) խառնարանում է։ Սառցադաշտերը սնվում է Քասաղի վտակ Գեղարոտը։

My little sister

Անծանոթ բառեր

hide- թաքնվել

think- մտածել, կարծել

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Իմ ընկերը սիրում է  թաքնվոցի խաղալ։

My friend likes to play hide and seek.

Աննայի քույրիկը սիրում է թաքնվել սեղանի տակ։

Ann little sister love hide under the table.

Նրանք լավ ընկերներ են։

They are good friends.

Домашнная робота

Лада заболела. Чашка с молоком
стояла возле её носа. Но Лада не
ела. Позвали меня.
— Лада, — сказал я, — надо поесть.
Она подняла голову. Я погладил
её. От ласки жизнь заиграла в её
глазах.
— Кушай, Лада, — повторил я
и подвинул блюдце ближе.
Она протянула нос к молоку и начала есть. Значит, через мою ласку ей силы прибавились.
Может быть, именно эти несколько глотков молока
спасли её жизнь.
(М. Пришвин)
Что спасло Ладе жизнь?
Ладе спасло жизнь, всево лиш, несколько глатков молока.

 1. Прочитай считалку. Спиши её. Цифры и ответ
  запиши словом.
  Шла лисица вдоль тропинки
  И несла грибы в корзинке:
  пять (5) опят и пять (5) лисичек
  Для себя и для сестричек.
  (И. Мазнин)

Озаглавь её.

Эльф и цветы.
Жила-была Фея. И был у неё помощник — маленький Эльф.
Эльф очень любил ночью поливать цветы.
Фея говорила ему: «Этого делать нельзя! Ночью все цветы спят, а ты им мешаешь!» Но Эльф не слушал Фею.
И вот однажды Фея решила про учить
Эльфа. Она следила зо элфом, зо кустом.<<Зоговорю место цветов, чтобы, он знал, то не надо ночю, цветы полевать.>>

Полевает эльф, полевает, и фея начала своё дело.

-Эльф ты же нас любишь- говорит вместо цветов, фея-почему ты нам мешаешь спать.

-Я..

-Если ты будеш дальше продолжать нас поливать ночью то мы будем дружить только с феей.

-Простите меня цветочки, я больше так не буду.

С тех пор, ельф всегда поливал цветы только утром.

Задание 1.
Подберите  антонимы к данным словам, устно составьте  с ними предложения.

далеко –близко
день –ночь
быстро –медленно
маленький –большой