Իմ կարդացած գրքերը #2

Ես Մարիան եմ։ Ես սիրում եմ գրքեր կարդալ։ Ներկայացնում եմ իմ գրքերը։

Նոր գրքեր։

Սուպեռ Նռանե N 1(Ավարտել եմ կարդալ)։

Սուպեռ Նռանե N 2 (Սկսել եմ կարդալ )

Այս գիրքը շատ էր ինձ դուր եկել։ Գրքում չարագործ և սուպեր հերոսներ կային։ Ես շատ եմ սիրում այսպիսի գրքեր։ Այնտեղ պատմում են, թե ինչպես չար կամ չարագործ մարդը կարող է փոխվել։ Դառնալ ընդհանրապես ուրիշ մարդ։ Որ չար մարդը կարող է փոխվել, և դառնալ բարի։ Ասում են, որ չարը չի կորաղ հաղթել բարուն, որ բարին միշտ հաղթում է չարին։

Հին գրքեր։

Корней Чуковский «Мойдодыр»«Айболит»«Путаница»«Бармалей»

Валенти Посников «Веселый двоечник»

Дмитрий Суслин «Валентинка»

Ջանի Ռոդարի «Հեքիաթներ հեռախոսով»«Չիպոլինոյի արկածները»։

Ալեքսեյ Տոլստոյ «Բուռատինո»։

Աստրիդ Լինդգրեն «Երկարագուլպա Պիպին»։

Հովհաննես Թումանյան «Հեքիաթներ»։

Հովհաննես Թումանյան «Ոսկե քաղաքը»։

Նաև սիրում եմ լսել աուդիո գիրք “Уроков не будет!”

Ահա աուդիո գիրքը

Կարդացեք շա՜տ գրքեր։ Եղեք առողջ։

Educational summer(Ուսումնական ամառ)

My holidays

Hello. I am Ann. It is summer now and we don’t go to school. It is a holiday now. We go to the village, our grandparents live there. We go there by train. Our village is not far from the city. there are mountains and a river. We have a farm; there are many cows, horses, pigs, sheep, and hens. They all are in a field. We have a big garden. there are many apple-trees, pear-trees. there are flowers around the door and the window of the house. My grandfather is digging the garden. My grandmother is feeding the chickens. there are very interesting.

👨‍🌾👨‍🌾
 • Թարգմանիր նախադասությունները
 1. Հիմա ամառ է և մենք գնում ենք գյուղ:

It’s summer and we’re going to the village.

 1. Իմ տատիկն ու պապիկը ունեն մեծ ագարակ:

My grandparents have a farm.

 1. Այնտեղ կան շատ կենդանիներ:

There are many animals there.

4. Գյուղում շատ հետաքրքիր է:

It is very interesting in the village.

 • Գրիր այս բառերի հակառակ բառերը

Come —–Go

Big-small

White-black

Village-city

Open-close

Stand -seet

Good-bad

My holidays

 • Թարգմանիր նախադասությունները
 1. Հիմա ամառ է և մենք գնում ենք գյուղ:

It’s summer and we’re going to the village

 1. Իմ տատիկն ու պապիկը ունեն մեծ ագարակ:

My grandparents have a farm

 1. Այնտեղ կան շատ կենդանիներ:

There are many animals there.

4. Գյուղում շատ հետաքրքիր է:

It is very interesting in the village.

 • Գրիր այս բառերի հակառակ բառերը

Come —–Go

Big-small

White-black

Village-city

Open-close

Stand -seet

Good-bad

Իմ կարդացած գրքերը

Ես կարդացել եմ

Корней Чуковский «Мойдодыр»«Айболит»«Путаница»«Бармалей»

Валенти Посников «Веселый двоечник»

Дмитрий Суслин «Валентинка»

Ջանի Ռոդարի «Հեքիաթներ հեռախոսով», «Չիպոլինոյի արկածները»

Ալեքսեյ Տոլստոյ «Բուռատինո»

Աստրիդ Լինդգրեն «Երկարագուլպա Պիպին»

Հովհաննես Թումանյան «Հեքիաթներ»

Հովհաննես Թումանյան «Ոսկե քաղաքը»

English My fancy storyes

The country of my dreams

There are no poor people in the country of my dreams, there is no war, children are alive and well. Not a single person is left poor. To be honest, I feel pity for people and animals, who want money on the street for bread, and no one pays them. I dream that this country will be a little better, that all people will be kind and caring.

    A million years later

Millions years ago, people lived on an island. There was only coconuts, potatoes, bananas from the food and meat ․․․ a bear or a lion. There were friends on this island. Anton, John and Natalie. One day they didn’t like they went to Yerevan. John thought, “Maybe the dinosaurs go to school and study math.” Anton took the small notebook he had made from the masters and wrote something down. And Natalie, fluttering her head from side to side, looked around. This is how they got to Armenia. There they saw a dog. Natalie saw the dog and was very happy. SHe took the dog and they went ahead. Hovhannes saw a trace of an animal and said ․

 • Hey Anton, come to Natalie, see what I found.
 • What did you find?

“What, I’ve found a trace of an animal,” says Hovhannes.

“I can’t believe my ears,” Natalie exclaims.

“I wouldn’t recommend that we follow in their footsteps,” says Anton, like a sage. “He can be a wolf and eat us.”

 • I suggest going to the forest.

Natalie persuaded Anthony to go to the forest. Anton agreed, and they went into the woods together.

“Oh, what a house!” Cried Hovhannes, going to the forest. The rest ran after him. Suddenly ․․․ Friends saw Hovhannes sitting on the roof, eating chocolate made of glaze on the roof. A house stood at the edge of the forest. The friends were amazed at how John could run ten miles in four minutes to see this wonderful sweet house. John jumped up and said:

 • How delicious it was, I ate almost the whole roof. Friends tried a piece of milk chocolate and they liked it too. They entered this house. Everything there was colorful. Even the walls. And they decided to stay in that cabin and live.

Magic Sunrise

“The light is on, the sun is probably waiting for me,” thought Vartan when he wake up in the morning. When he got dressed and went out, he saw that instead of the sun, the moon was still burning. “Hey, useless moon, what are you doing here? Go away from here all the time, let the man come and surprise you with his rays.” “Oh, the poor moon is crying, I’m not guilty here, I was bewitched by the worst witch of the dawn, Lusin.” He only loves me, and he enchanted me to stay in heaven for three days. “Oh, moon, show me this way, let me go to this sorcerer, let me overcome it, let the man come out, but every night I will go out and admire your light.” You must cross Mount Ararat, meet Sis and Masis. You have reached the worst witch. And I remind you that if you have a bouquet, I must say that you have to take it and throw it all over the house. And most importantly, take yellow flowers, you will definitely overcome. Vartan reached the witch’s house and captured the moon. Dawn և Vartan was happy. And so dawn and Vartan became friends. And the next day the sun shine brightly in the sky.

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

1. Մի խումբ սովորողներ հաղթահարում էին Թեժառույքի բարձունքը։ Րաֆֆին բարձունքը հաղթահարեց Մհերից առաջ, Մհերը՝ Մարիամից հետո և Լեոյից առաջ։ Սովորողներից ո՞վ վերջինը հասավ գագաթին։

Подпись отсутствует
Լեո

2. 30 արշավականներ մեկ շարքով բարձանում են Արմաղան լեռը։ Տիգրանը շարքում, վերջից հաշված՝ ութերորդն է, իսկ Հայկը՝ սկզբից հաշված՝ տասներորդն է։ Քանի՞ արշավական կա Տիգրանի և Հայկի միջև։

12

3. Արագածի Արևմտյան գագաթը բարձր է Հարավային գագաթից և ցածր է Հյուսիսային գագաթից։ Արևելյան գագաթը բարձր է Հարավային գագաթից և ցածր է Արևմտյան գագաթից։ Անվանեք Արագածի՝ բարձրությամբ երկրորդ գագաթը:

Подпись отсутствует
Արևմտյան

5. Ճամփորդության ժամանակ Արամը, Եվան, Ալեքսը, Արսենը և Լուիզան որոշեցին լուսանկարվել։ Եվան և Լուիզան ցանկանում էին կանգնել կողք կողքի, Արամը ցանկանում էր կանգնել Լուիզայի կողքին։ Քանի՞ եղանակով կարող են կանգնել ճամփորդ ընկերները լուսանկարվելու համար։

Подпись отсутствует
2

6. Քայլարշավի ժամանակ յուրաքանչյուրը ջուր էր խմում իր շշից։ Մանեն 1 ժամում խմում էր չորս անգամ, Վահեն՝ Մանեից երկու անգամ քիչ, Ալինան՝ Վահեից հինգ անգամ ավելի։ Քանի՞անգամ էր ջուր խմում Ալինան, եթե քայլարշավը տևեց 1 ժամ 30 րոպե։

Подпись отсутствует
15

7. Բարձունքի հաղթահարման ժամանակ Նատալին մի քանի խնձոր բաժանեց իր և իր 3 ընկերների միջև։ Յուրաքանչյուրը ստացավ կես խնձոր։ Քանի՞ խնձոր բաժանեց Նատալին։

Подпись отсутствует
2

8. Ագարակում կա 15 կենդանի՝ ձիեր, կովեր և ոչխարներ։ Հայտնի է, որ դրանցից 9-ը կով չէ, իսկ 4-ը ձի չէ։ Քանի՞ ոչխար կա ագարակում։

Подпись отсутствует
7 Ոչխար

9. Արշավախմբում կա 8 դասավանդող։ Այդ թիվը սովորողների քանակի կեսի կեսն է։ Քանի՞ արշավական կա խմբում։

Подпись отсутствует
32

10. Մայիսի 28-ին բարձունքի հաղթահարման նախագծին մասնակցելու համար սկզբում գրանցվեց 13 սովորող, հետո՝ ևս 19-ը: Արշավը կազմակերպվում է վեց թիմով, որոնցից յուրաքանչյուրում պետք է լինեն միևնույն թվով մասնակիցներ: Ամենաքիչը քանի՞ սովորող էլ պետք է գրանցվի՝ վեց թիմ ձևավորելու համար:

Подпись отсутствует

4