14.10.2020

1.Հաշվիր՝ օգտվելով բազմապատկման հատկությունից: 

6 x 30 x 5=5x6x30⇒(5×6)x30=30×30=900 

6 x 6x 5⇒(5×6)x6=30×6=180 

(8 x 24) x 0=0 

2.Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե  a=5: 

A x (20 x 43)=5x x (20 x 43)= 860х5=4300 

3.Արտահայտիր նշված միավորներով: 

8 օր = 11520 ր 

6 կմ 2 դմ = 600020սմ 

6 ց  = 600000= գ 

4. Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով. 

8000201=8000000+200+1 

5.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե՝ գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը փոքևացնենք 4-ով: 

Լուծում 

7-4=3 

Թիվը կմեծանա 3-ով։ 

13.09.2020

Առաջադրանքներ 13.10.2020
1.Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման հատկություններից.

24+2+98=98+2+24⇒(98+2)+24=100+24=124
240+60+ 248=248+60+240⇒(240+60)+248=300+248=548
80+320+332=332+320+80⇒(332+320)+80=652+80=732
99+999+1=1+999+99⇒(1+999)+99=1000+99=1099
2.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.
453000:(6×50)-(200000-36×5530)=590
3.Լրացրու աղյուսակը.

Անվանումը Լայնություն Երկարություն Մակերես Պարագիծ
Քառակուսի 20 սմ 20 սմ 400 սմ քառ․ 80սմ

4.Երեք արկղերում միասին կա 135 կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երկրորդում,
իսկ երկրորդում՝ 12 կգ ավելի, քան երրորդում: Որքա՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:

Լուծում

1)12+15=27

2)135-27=108

3)108:3=36

4)36+12=48

5)36+15=51

Պատ․՝ 36,48,51 կգ

08.10.2020

1.Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից:

(526 + 474) +(961 + 139)=1000+1000=2000

(841 + 59) + 651=900+651=1551

120+800+200+40=(120+40)+(800+200)=160+1000=1160

415+392+8+415=(392+8)+(415+415)=400+830=1230

2.Եթե Հայկի մտապահած թվին գումարենք 640 , կստանանք Արայի մտապահած թիվը: Պարզիր, թե որ թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2344 է:

Լուծում

1)2344-640=1704

2)1704:2=852

3)852+640=1492

Պատ․՝ 1492

3.Համեմատիր.

8 մ 25 սմ > 5 մ 7 դմ

8 տ 40 կգ > 8 տ 400 գ

4. Աստղանիշերը փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով.

5648, 5665, 5690

405878, 415272, 415884

5.Գտիր այն թվերը, որոնց տարբերությունը 21 է, իսկ գումարը՝ 4483:

Լուծում

1)4483-21= 4462

2)4462:2=2231

3)2231-21=2252

Պատ․՝2252

08.10.2020

 1. Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից:

16 +(18 +5)=(16+5)+18=39

(16 +18)+5=(18+5)+16=39

47 +(19+10)=76

(44 +6)+4 =54

16+42+84=142

2. Մաթեմատիկական խմբակում կա 4 երկրորդ դասարանի աշակերտ, 3 երրորդ դասարանի աշակերտ և 7 չորրորդ դասարանի աշակերտ:

Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա մաթեմատիկական խմբակում:-14

3. Համեմատիր.

5 կմ 600 մ  >4 կմ 700 մ

9 կգ 625 գ >8 կգ 495 գ

90 տ 10 ց > 91 տ

4.Աստղանիշերը փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով.

806,   815,   905

58065,   58195,  59819

03.10.2020

Հաշվիր` օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից:
80x60x50=60x50x80=240000
40x48x25=25x40x48=48000
40x70x50=40x50x70=140000
50x42x40x2=50x2x40x42=168000
26x2x50=26x2x50=2600

 1. Հաշվել քառակուսու մակերեսը,եթե կողմը հավասար է 20սմ: -20×20=400 Պատ․՝400սմ քաո․
 2. Հաշվել քառակուսու պարագիծը, եթե կողմը հավասար է 25 սմ:-25×4=100 Պատ․՝100սմ
 3. Գրքի և գրիչի տարբերությունը 270 դրամ է: Որքան արժե գիրքը, եթե գրիչն արժե 30
  դրամ: -270+30=300 Պատ․՝ 300 դրամ
 4. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
  3264:(160:20):8=51
  3265:5+(9324-8872)x7=3817

01.10.2020

 1. Հաշվիր` օգտվելով գումարման տեղափոխական հաըկությունից:
  393+600+7+3000=4000
  6480 +224+500+200=7404
  796+200+4+450=1450
  38000+6550+2000=46550
 2. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 18մմ-ով
  մեծ է այդ կողմից: Լուծում 1)48+18=66 2) 48×2+66×2 =228 Պատ․՝228մմ
 3. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե լայնությունը 20 սմ է, իսկ երկարությունը 2
  անգամ մեծ է լայնությունից: 1)20×2=40 2)40×20=800 Պատ․՝ 800 սմ․քառ․
 4. Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն:
  1500:(300-40×5)-15=0
  4500:(90-40)x7-630=0

30.09.2020

 1. Հաշվի՛ր
  4242 -(3415-1280)=4242-2135=2107
  324216- (43015 — 1200) : 5=315853
  215432 — 55 * (42240 : 60 — 704)=215432
 2. Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կգ շաքարավազից 2- ական կիլոգրամ լցրեց 180
  տոպրակների մեջ և ուղարկեց խանութ: Որքա՞ն շաքարավազ մնաց պահեստում :
 3. Լուծում
 4. 1)180×2=360
 5. 2)840-360=480
 6. Պատ․՝ 480 կգ
 7. Հաշվի՛րարտահայտության արժեքը, եթե a = 3400
  ա)2458 * (3400- 3339) =149938
 8. բ ) 5642 * (3400 — 3352)=270816
  1647 * (3400 — 3400) =0
 9. 9999 : (3400 — 3399)=9999
 10. Դի՛ր փակագծեր այնպես, որ հավասարությունը դառնա ճշմարիտ:
  ա) 610 + 300 – (120 – 20) = 810
 11. բ)600 – (600 – 500) * 5 = 100
  610 – (300 – 100): 20 = 600
 12. 600 – (300 – 500 : 5) = 400

29.09.2020

 1. Ընտրիր 28+45−19+2+6 արտահայտության արժեքի հաշվման ճիշտ
  հերթականությունը:
Без названия (2).png

 1. Ճիշտ պատասխան I տարբերակ
 2. Պետք է հաշվել 2−2:2⋅5 արտահայտության արժեքը:
  Ընտրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը:
Без названия (2).png

 1. Ճիշտ պատասխան II տարբերակ
 2. Կատարիր գործողությունները՝
  100−28+27−30=69
  24+9+38−24+10=57
  160: 4*2=80
  160×2:4:2=40
  250-26×4-23=123
 3. Կատարիր գործողությունները՝
  64:423+4= 372 120+34-56= 76
  98:2+100-41= 108
  320+ 480:80*4=344
  95:5+12-4×7=3

25.09.2020

Տեղադրեք ձեր բլոգներում` <<Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան>> բաժնում ու հղումը ուղարկեք ինձ: Պարտադիր նշել ամիս,= ամսաթիվ:

1. Երկու եղանակներով գրիր թվերը կարգային միավորների գումարի տեսքով:

8264 =8000+200+600+4=1000×8+100×2+10×6+4

32786 =30000+2000+700+80+6=10000×3+1000×2+100×7+10×8+7

4632 =4000+600+30+2=1000×4+100×6+10×3+2

785612=700000+80000+5000+600+10+2=100000×7+10000×8+1000×5+100×6+10×1+2

2. Գտիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3, 4 և 8 թվանշանները (բոլոր երեք թվանշանները պետք է մասնակցեն):

3348

3. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով. Օրինակ` 4 հազ. + 1տ. + 6մ. = 4016

7 հազ. + 3տ. + 5մ. =7035
6 հազ + 4հ. + 8տ + 9 =6489
700000 + 50000 + 6000 + 70 + 6=756076
30000 + 7000 + 9=37009
4×10000 + 8×1000 + 2×100 + 4×10 + 1×1=48241
9 x1000 + 5×100 + 6×10 + 7×1 =9507

4. Ի՞նչ կկատարվի 2014 թվի հետ, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 9-ով:

III կարգի թիվը կմեծանա 900-ով։

b) Ի՞նչ կկատարվի 4125 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 2 անգամ:

IV կարգի թիվը կմեծանա 4000-ով։

Տնային աշխատանք 24.09.2020

 1. Հաշվել.

1կգ= 1000 գ

2տ= 2000 կգ

3տ = 3000000 ց

10սմ = 100 մմ

25մ = 2500 սմ

75դմ= 7500 մմ

 1. Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է 1-ին կարգում՝ 5 կարգային միավոր, 3-րդ կարգում՝ 6 կարգային միավոր: 605

 2. Թվի գրառության մեջ ինչ է ցույց տալիս յուրաքանչյուր կարգում գրված թվանշանը (գրել դասարանում գրված օրինակի նման):

489347

4-ը ցույց է տալիս, որ հարյուր հազարյակների կարգում կա 4 հարյուրհազարյակ։

8-ը ցույց է տալիս, որ տաս հազարյակների կարգում կա 8 տաս հազարավոր։

9-ը ցույց է տալիս, որ հազարյակների կարգում կա 9 հազարյակ։

3-ը ցույց է տալիս, որ հարուրյակների կարգում կա 3 հարյուրյակ։

4-ը ցույց է տալիս, որ տասնավորների կարգում կա 4տասնյակ։

7-ցույց է տալիս, որ միավորների կարգում կա 7 միավոր։

 1. A) Ի՞նչ կկատարվի 1448 թվի հետ, եթե նրա գրության երկրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 0-ով: Թիվը կփոքրնա 4 տասնյակով։

b) Ի՞նչ կկատարվի 2368 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 5-ով:

Թիվը կմեծանա 5 հազարով։